субота, 15. септембар 2018.

Лебане у турским пописима из 16. векаТоком 16. века администрација Османског царства неколико пута је пописала простор Дубочице, а самим тим и Лебана. Први у низу попис обављен је 1516. г. а у околини Лебана наводи 32 насеља у којима је било 1648 хришћанских и 31 муслиманска кућа:     Богојевце – заселак Лалиновца – 64 обичних домаћинства, 5 удовичких домаћинства, 14 неожењених мушкараца, село има приход од 6555 акчи; у истом попису наводи се и још 38 обичних домаћинства и 7 неожењених мушкараца, и приходом од 5459 акчи – вероватно се ради о селу Лалиновцу.
    Бошњак - 20 обичних и једно удовичко домаћинство, 4 неожењена мушкарца и 13 војнука, приход од 4500 акче.
    Врановац – 49 обичних и 9 удовичка домаћинства и 7 неожењених  мушкараца, приход од 6122 акче.
     Врбовац – заселак Новог Села има 30 обичних, 3 удовичка домаћинства, 10 неожењених и 5 војнука оклопника, а становништво обрађује једну мезру, приход је 4084 акче.
    Дрводеља – западно од Лебана, 59 обичних и 2 удовичка домаћинства, приход 6183 акче.
   Горња Јелашница или Врановац – 40 хришћанских, 7 муслиманских, 8 удовичких домаћинства, 7 неожењених мушкараца и 12 војнука, приход 5151 акча.
     Горњи Војловци – 57 хришћанских, 2 муслиманска, 8 удовичких домаћинства, 7 неожењених мушкараца, приход 6567 акчи.
    Горњи Рунковац (Рујковац) 53 обична домаћинства, 1 удовичко, 8 неожењених мушкараца, приход 5875 акчи. Уз ово село на попис бележи манастир Св. Архангела.
    Горњи Слишани припадају султанавом хасу, има 63 хришћанска, 4 муслиманска, 2 удовичка домаћинства и 7 неожењених мушкараца, приход 6921 акча.
   Горњи Шиловци - 10 хришћанска домаћинства и 2 неожењена мушкарца, приход 1122 акче.
  Гргуровци или Велики Луг – 64 обична, 6 удовичких домаћинства, 22 неожењена мушкарца, приход 7254 акче.
    Доња Јелашница или Шумане – 52 хришћанска, 6 муслиманска, 4 удовичка домаћинства, 22 неожењена мушкарца, приход 7742 акче.
  Доњи Војловци – 34 обична, 2 удовичка домаћинства, 11 неожењених мушкараца, приход 5156 акчи.
   Доњи Рунковци – 47 хришћанских, 2 муслиманска, 2 удовичка домаћинства, 9 неожењених мушкараца, 1 мезра, приход 6751 акче.
  Доњи Слишани припадају султановом хасу – 36 обична, 4 удовичка домаћинства, 6 неожењених мушкараца, приход 5985 акчи.
  Ждеглово (Иждеглава) – 23 обична, 6 удовичка домаћинства, 3 неожењена мушкараца, приход 3611 акча.
  Коњино – 74 хришћанска, 2 муслиманска, 11 удовичка домаћинства, 13 неожењених мушкараца, приход 10537 акчи.
  Кривача – 49 хришћанска, 3 муслиманска, 9 удовичка домаћинства, 15 неожењених мушкараца, приход 6836 акчи.
   Крушје или Радиновци – 52 обична, 5 удовичка домаћинства, 12 неожењених мушкараца, приход 6469 акчи.
  Липовица – 63 обична, 7 удовичка домаћинства, 8 неожењених мушкараца, приход 6922 акче.
 Опороштица (Пороштица) – 17 обичних, 1 удовичко домаћинство и 3 неожењена мушкарца, приход 1515 акчи.
  Пертате – 130 обична, 15 удовичка домаћинства, 25 неожењених мушкараца, приход 15754 акче.
  Прекопчелица – 32 обична, 1 удовичко домаћинство, 7 неожењених мушкараца, било војнука, приход 3678 акчи.
  Свињарица – 7 обична домаћинства, 2 неожењена мушкарца, 1 мезра, приход 1500 акче.
  Тогочевце – 75 хришћанских, 1 муслиманско, 8 удовичких домаћинстава, 25 неожењених мушкараца, приход 11107 акчи.
  Хлебан (Лебане) – 45 хришћанска, 4 муслиманска, 4 удовичка домаћинства, 12 неожењених мушкараца, приход 8445 акчи.
  Царичина – 47 обична, 3 удовичка домаћинства, 11 неожењених мушкараца, манастир Часног Трна са две баштине и једним калуђером, приход 5270 акче.
  Цекавица – 43 обична, 8 удовичких домаћинстава, 11 неожењених мушкараца, приход 5633 акче.
  Шарце – 28 обична, 3 удовичка домаћинства, 8 неожењена мушкарца, приход 3940 акче.
  Штулац – 53 обична, 5 удовичких домаћинстава, 3 неожењена мушкарца, приход 6373 акче.
    Према првом попису из 16. века у широј околини Лебана било је 1648 хришћанских и 23 муслиманске куће, 138 удовичких домаћинства и 259 неожењених мушкараца, а било је и 30 војнучких домаћинстава. Прве муслиманске куће забележене су у Горњем Врановцу (7), Војловцу (2), Слишану (4), Коњину (2), Кривачи (3), Тогочевцу (1), Лебану (4). Попис је значајан јер се по први пут спомиње Лебане и то у облику Хлебан.


     Године 1536. у нахији Дубочица пописано је 289 села. Попис даје податке о привредној активности подручја. Гајени су пшеница, јечам, раж, зоб, просо, пиринач, винова лоза, црни и бели лук, сочиво, купус, шаргарепа, пасуљ, лан, конопља, бостан, ораси, кестен, овце, козе, свиње, бавили су се пчеларством, а попис бележи воденице и ваљавице. 1536. г. ушур од пшенице био је 8265 товара, од јечма 4178, ражи 2533, зоба 2073, проса 1341 товара.


Село
Подаци за 1536.
Богојевац
заселак Лалиновца
32 домаћинства
6 неожењених мушкараца
Приход: 5000
28 домаћинства
3 неожењена мушкарца
Приход: 4715
Бошњак
15 домаћинства
9 неожењених мушкараца
5 војнучка домаћинства
Приход: 1300
Врановац
15 хришћанских кућа
1 муслиманска кућа
3 неожењена мушкарца
Приход 3200
Врбовац
заселак Новог Села
Горњи Врбовац
33 домаћинства
5 неожењених мушкараца
1 старац
1 мезра
Приход 5084

Доњи Врбовац
9 домаћинства
2 неожењена мушкарца
Приход 956
Дрводеља
западно од Лебана
22 домаћинства
5 неожењених мушкараца
Приход 3823
Горња Јелашница
или Врановац
10 домаћинства
Приход 1500
Горњи Војловци
23 хришћанских кућа
2 муслиманске куће
3 неожењена мушкарца
Приход 4380
Горњи Рунковац
38 домаћинства
12 неоженених мушкараца
Приход 4246
Горњи Слишани
44 хришћанских кућа
6 муслиманских кућа
11 неожењених мушкараца
Манастир Светог Ђорђа
Приход 4000
Горњи Шиловци
7 домаћинства
6 неожењених мушкараца
Приход 1210
Гргуровци
или Велики Луг
51 домаћинство
14 неожењених мушкараца
Приход 5200
Дијак или Ђаце
11 домаћинства
5 неожењених мушкараца
Приход 1531
Доња Јелашница
или Шумане
37 хришћанских кућа
5 муслиманских кућа
(2 исламизиране)
5 неожењених мушкараца
Приход 5500
Доњи Војловци
14 домаћинства
10 неожењених мушкараца
Приход 2200
Доњи Рунковци
Нема података
Доњи Слишани
Султанов хас
17 домаћинства
6 неожењених мушкараца
Приход 4200
Ждеглово
или Иждеглава
6 домаћинства
2 неожењена мушкарца
Приход 2800
Коњина
46 хришћанских кућа
4 муслиманских кућа
7 неожењених мушкараца
Приход 6100
Кривача
24 домаћинства
6 неожењених мушкараца
Приход 4190
Крушје
или Радиновац
13 домаћинства
7 неожењених мушкараца
Приход 2787
Липовица
70 домаћинства
9 неожењених мушкараца
Приход 6337
Опороштица
15 домаћинства
6 неожењених мушкараца
Приход 2275
Пертате
79 хришћанских кућа
7 муслиманских кућа
11 неожењених мушкараца
Приход 7000
Прекопчелица
5 домаћинства
2 спахије
Приход 3500
Свињарица
Нема података
Тогочевце
Махала Шушинце
70 домаћинства
23 неожењена мушкарца
Приход 8000
Хлебан
25 хришћанских кућа
3 муслиманске куће
5 неожењених мушкараца
Приход 4281
Царичина
22 домаћинства
8 неожењених мушкараца
Приход 2968
Цекавица
Махала Јабланица
32 домаћинства
5 неожењених мушкараца
1 старац
Приход 5600
Шарце
11 домаћинства
2 неожењена мушкарца
Приход 1200
Шилова
Нема података
Штулац
49 домаћинства
4 удовичка домаћинства
9 неожењених мушкараца
Приход 5928
Шумин (Бошњак)
49 домаћинства
9 неожењених мушкараца
1 старац
Приход 5500

          Попис из 1536. г. на простору села која припадају Лебану наводи 882 хришћанске и 29 муслиманских кућа. Попис помиње Бошњаце са 5 војнучких домаћинства, 7 војнучких домаћинстава мање него у попису из 1516. г. Док је 1516. г. муслимана било само у Горњој Јелашници 7 кућа, у Војловцу 2 куће, Слишану 4, Шуману 6, Рујковцу 2, Коњину 2, Кривача 3, Тогочевце 1, Лебане 4, по попису из 1536. г. муслиманске куће забележене су у Војловцу 2, Врановцу 1, Слишану 6, Шуману 5, Коњину 4, Пертате 7, у Прекопчелици живе 2 спахије, Лебане 3. 
          Када се упореде пописи из 1516. и 1536. г. године приметно је смањење хришћанских кућа за половину, од 1648 кућа које су пописане 1516, у наредном попису забележено је 882 куће, док је број муслиманских кућа остао релативно исти 25 кућа 1516. г. и 29 кућа 1536. Занимљиво је то да попис бележи манастир Светог Ђорђа у Слишану, који није раније забележен, док са друге стране попис не бележи манастир светог Архангела у Рујковцу као и манастир Часног Трна у селу Царичино. 

Наредни попис становништва обављен је 1576. г. На простору Лебана било је 898 хришћанских и 109 муслиманских кућа. Највише муслиманских кућа било је у Слишану 17, Лебану 22, Пертату 55 - где се и процес иламизације најјаче одвијао.
Село
Подаци за 1576.
Богојевац
заселак Лалиновца
40 домаћинства
1 неожењен
Приход: 6000
20 домаћинства
2 неожењена
Приход 5750
Бошњак
31 домаћинство
Приход: 5000
Врановац
21 хришћанска
4 муслиманска
2 неожењена
Приход 3200
Врбовац
заселак Новог Села
Горњи Врбовац
17 домаћинства
1 неожењен
Приход 5084

Доњи Врбовац
5 домаћинства
Приход 1200
Дрводеља
27 домаћинства
Приход 6000
Горња Јелашница
или Врановац
15 хришћанских
3 муслиманска
2 неожењена
Приход 4624
Горњи Војловци
34 хришћанских
3 муслиманске
Приход 4000
Горњи Рунковац
45 домаћинства
2 неожењена
Приход 4246
Горњи СЛишани
34 хришанска
17 муслиманска
3 неожењена хришћана
4 неожењена муслимана
Манастир Светог Ђорђа
Приход 4000
Горњи Шиловци
11 домаћинства
2 неожењена
Приход 2000
Гргуровци
или Велики Луг
79 домаћинства
15 неожењеник
Приход 5500
Дијак
или Ђаце
14 домаћинства
Приход 3000
Доња Јелашница
или Шумане
24 хришћанских
2 муслиманске
Приход 5000
Доњи Војловци
15 домаћинства
1 неожењен
Приход 3000
Доњи Рунковци
48 хришћанских
2 муслиманске
1 неожењен
1 мезра
Приход 5000
Доњи Слишани
12 домаћинства
Приход 4200
Ждеглово
или Иждеглава
6 домаћинства
2 неожењена
Приход 2800
Коњина
15 домаћинства
1 неожењен
Прихаод 6100
Кривача
13 домаћинства
Приход 200
Крушје
или Радиновац
13домаћинства
7 неожењених
Приход 2787
Липовица
47 домаћинства
11 неожењених
Приход 7000
Опороштица
20 домаћинства
4 неожењених
Приход 2820
Пертате
75 хришћанских
55 муслиманских
9 неожењених муслимана
4 неожењена хришћана
8 цигана
Приход 11204
Прекопчелица
11 домаћинства
Приход 4000
Свињарица
9 домаћинства
1 неожењен
Приход 4000
Тогочевце
Велико Тогочевце
43 домаћинства
4 неожењених
Прииход 6000

Мало Тогочевце
25 домаћинства
8 неожењених
Приход 5758
Хлебан
22 хришћанске
22 муслиманске
1 неожењен
Приход 3185
Царичина
15 домаћинства
Приход 6000
Цекавица
19 домаћинства
2 неожењена
Приход 5000
Шарце
3 хришћанске
1 муслиманска
Приход 700
Шилова
10 домаћинства
1 неожењен
Приход 1184
Штулац
46 домаћинства
5 неожењених
Приход 700
Шумин
(Бошњак)
73 домаћинства
4 неожењена
Приход 5500

            Сви наведени пописи пружају нам драгоцене податке о кретању становништва нашег краја. Бројна каснија истраживања показала су да се становништво са ових простора склањало у Врањску Пчињу, где је очувало свој национални идентитет, културу и обичаје. Поновно насељавање лебанских села после 1878.г. није ништа друго до повратак у стари завичај.